Færdselsregler for løbere


Når vi løber


I trafikken og på stier

 • Ved løb på offentlig vej regnes vi for fodgængere selvom vi løber i flok
 • Ved løb på offentlig vej løber vi i venstre side og max. 2 ved siden af hinanden. Når der er modkørende trafik trækker vi ind på én lang række
 • Ved løb på stier mv. udenfor offentlig vej holder vi til venstre når vi møder modgående trafik (Knallerter, cykler, løbere, fodgængere mv.)
 • Når vi krydser en vej/sti sker det i samlet flok og ikke enkeltvis eller i flere mindre grupperOm vinteren (eller når det er mørkt)

 • Det er ikke tilladt at løbe i skovene eller på Kulsbjerg fra solnedgang til kl. 6:00 om morgenen
 • Alle skal bære refleksvest når vi løber i mørke
 • Tag også gerne pandelampe på ved løb i mørke

Guide: Sikker løb i trafik hele åretI skovene

Ved indgangen til mange skove står et skilt der fortæller, om skoven er offentlig eller privat.


I private skove må man:

 • Være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
 • Gå/løbe på veje og stier og i umiddelbar nærhed heraf
 • Samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug

I de offentlige skove må man:

 • Være døgnet rundt
 • Gå/løbe overalt, undtagen hvor der er sat hegn
 • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug

Mange typer af arrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat.

Se de samlede regler i Skov- og Naturstyrelsens folder "Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt" her.

Husk også på vi er gæster i skoven, hvad end den er privat eller offentlig. Ryd op efter dig selv og også gerne efter andre. Der er også andre der bruger skoven og glæder sig over den.

Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De bor her – og de bliver let skræmt og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven, så  bevæg dig nogenlunde stille og roligt omkring. Så kan du se og opleve mange flere dyr.

Når dyrene yngler skal du være ekstra forsigtig. Hvis du f.eks. finder et rådyr-lam må du aldrig røre ved det. Gå hurtigt videre, så dets mor kan komme hen til det igen.